Nieuws

3 Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s

Ontwerpen voor circulariteit

Het eerste Meerjarig Missiegedreven Innovatieprogramma (MMIP1) draait om het geschikt maken van producten voor hergebruik en recycling. Productinnovaties รฉn systeeminnovaties zijn daarvoor essentiรซel.

Lees meer

Circulaire grondstoffen en processen

Het tweede Meerjarig Missiegedreven Innovatieprogramma (MMIP2) streeft ernaar dat in 2030 substantieel meer circulaire grondstoffen worden gebruikt en dat de grondstoffenefficiรซntie van processen verbetert.

Lees meer

Vertrouwen, gedrag en acceptatie

Het derde Meerjarig Missiegedreven Innovatieprogramma (MMIP3) is nodig om bedrijven, consumenten maar ook overheden mee te krijgen in de transitie naar de circulaire economie. Gelukkig is het draagvlak voor anders produceren en consumeren al sterk aan het groeien.

Lees meer

CircularityCan

Circulair Zonnepaneel

Solarge International B.V. en Durin ontvangen met dit project subsidie vanuit de regelingย TSE Industrie 2021: Circulaire Economie van de KIA…
Lees meer
Menu