Organisatie

De KIA CE wordt uitgevoerd door een team van partners uit overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. De uitvoering wordt aangestuurd door het Missieteam en georganiseerd door het Kernteam. De Programmamanagers zijn eerste aanspreekpunt voor bedrijven en onderzoekers die willen samenwerken aan innovatieprojecten op een van de drie programmalijnen van de KIA, de MMIP’s. Vanzelfsprekend kunnen ook publieke organisaties en initiatieven zicht richten tot de programmamanagers.

Programmamanagers

Contact

Voor algemene informatie en verzoeken ten behoeve van Missieteam KIA CE of het Kernteam KIA CE kunt u contact opnemen met het secretariaat via mailadres info@kia-ce.nl.

Adresgegevens

Stichting TKI Groene Chemie en Circulariteit
T.a.v. Secretariaat KIA CE
Postbus 93138
2509 AL Den Haag

Missieteam KIA CE

  • Jacqueline Vaessen – Voorzitter Missieteam
  • Ingeborg Absil – MT-lid directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Jos Keurentjes- Voorzitter Transitieagenda Kunststoffen (namens de vijf Transitieagenda’s voor de Circulaire Economie)
  • Ernst Worrell – Hoogleraar Energy, Resources & Technological Change Universiteit Utrecht (namens de kennisinstellingen)

Kernteam KIA CE

  • Peter Berben – Directeur TKI Groene Chemie en Circulariteit
  • Bas Warmenhoven – Coördinerend Beleidsmedewerker Strategie, Kennis en Innovatie Circulaire Economie, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Luc Kikkert – TNO
  • Matthéüs van de Pol – Programmaleider Circulaire Maakindustrie, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Bert van Rees – Communicatieadviseur
  • Kirsten Verkaik – Secretariaat

3 Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s

Ontwerpen voor circulariteit

Het eerste Meerjarig Missiegedreven Innovatieprogramma (MMIP1) draait om het geschikt maken van producten voor hergebruik en recycling. Productinnovaties én systeeminnovaties zijn daarvoor essentiëel.

Lees meer

Circulaire grondstofketens en processen

Het tweede Meerjarig Missiegedreven Innovatieprogramma (MMIP2) streeft ernaar dat in 2030 substantieel meer circulaire grondstoffen worden gebruikt en dat de grondstoffenefficiëntie van processen verbetert.

Lees meer

Systeemtransitie en acceptatie

Het derde Meerjarig Missiegedreven Innovatieprogramma (MMIP3) is nodig om bedrijven, consumenten maar ook overheden mee te krijgen in de transitie naar de circulaire economie. Gelukkig is het draagvlak voor anders produceren en consumeren al sterk aan het groeien.

Lees meer
Menu