25 oktober – KIA CE op Dutch Design Week: Circulaire Biobased Chemie

Inschrijving geopend!

Werkt u op het snijvlak van chemie, biobased en circulair? Bijvoorbeeld aan circulaire biobased materialen of circulaire toepassingen van biobased materialen? Bent u benieuwd naar Nationaal Groeifonds-voorstellen die op dit vlak in ontwikkeling zijn? En natuurlijk of en hoe deze voorstellen voor u relevant zijn? Schrijf u dan in voor het volgende:

Wanneer: 25 oktober van 9 tot 12.30 uur – tijdens Dutch Design Week
Waar: Fifth, The Stage (NRE Terrein, Gasfabriek 5, Eindhoven)
Doelgroep: mkb dat circulaire biobased materialen ontwikkelt of toepast, of biobased materialen circulair toepast.
Taal: Engels
Inschrijven: Dutch Design Week 2022 (ddw.nl)

Onderwerpen
Binnen de DDW Talk Eco Pioneers is circulaire bio-chemie onderdeel van gesprek. Verschillende sprekers (we vertellen snel wie precies!) nemen u mee in:

  • Ontwerpen voor circulariteit
  • Groene Chemie
  • Circulaire ontwikkelingen bij inspirerende biobased bedrijven,
  • Relevante Nationaal Groeifondsvoorstellen en het aanbod van de Kennis en Innovatie Agenda Circulaire Economie (KIA CE).

En vooral: hoe kunt u aanhaken om uw business te versterken én om de circulaire economie verder vorm te geven.
Wat betreft het Nationaal Groeifonds: we richten ons vanuit het voorstel BioBased Chemicals met name op de ontwikkeling van nieuwe bouwstenen uit verschillende gewassen (programmalijn 4) en op biopolymeer ontwikkeling en applicatie (programmalijn 5).

Vragen over deze bijeenkomst of dit onderwerp?
Neem dan contact op met manager van het programma Ontwerpen voor Circulariteit Navied Tavakolly: navied.tavakolly@kia-ce.nl

De KIA CE – Dutch Design week – Groene Chemie
Het Meerjarig Missiegedreven Innovatieprogramma 1 (MMIP1) van de KIA CE draait om het geschikt maken van producten voor hergebruik en recycling. Het is belangrijk om al in de ontwerpfase van producten en processen de circulariteit mee te nemen. Daarvoor zijn materiaal-, product- en keteninnovaties nodig die voor de juiste kwaliteit en veilig (her)gebruik zorgen, inclusief de bijbehorende logistieke processen. Door gebruik te maken van circulaire ontwerpprincipes zoals modulariteit, refurbishment en remanufacturing is veel ‘circulaire’ winst te behalen. Ook de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe materialen is belangrijk. Groene Chemie speelt daarin een belangrijke rol.

Dit artikel delen:

Menu