5,5 miljoen euro voor Emissieloze en Circulaire scheepvaart

De scheepvaartsector staat voor de grote uitdaging om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen en circulair te worden. De KIC-call ‘Emissieloze en circulaire scheepvaart’ die NWO lanceert richt zich op het bevorderen van deze transitie. In totaal is 5,5 miljoen euro beschikbaar voor publiek-privaat en interdisciplinair onderzoek naar de optimalisatie van de benodigde energiesystemen, met name batterijen en brandstofcellen.

Het doel van de call for proposals ‘Emissieloze en circulaire scheepvaart’ is het bouwen van een kennisfundament om de transitie naar een emissieloze en circulaire scheepvaart te bevorderen. De focus ligt op het gebruik van een elektrische en/of hybride aandrijflijn in de scheepvaart; het onderzoek gaat over de optimalisatie van de benodigde energiesystemen, met name batterijen en brandstofcellen. Daarbij wordt de gehele keten meegenomen; van de benodigde grondstoffen, het ontwerp en de productie tot de uiteindelijke recycling van gebruikte materialen in de aandrijflijn. De kennis en innovatie die het onderzoek oplevert moet (op termijn) implementeerbaar zijn.

Deadline voor het indienen van vooraanmeldingen:
18 januari 2022.

Financieringsvorm:
Praktijkgericht onderzoek

Specifiek voor:
Samenwerking met bedrijven
Interdisciplinaire samenwerking

Meer informatie: NWO | Emissieloze en circulaire scheepvaart

Dit artikel delen:

Menu