9,6 miljoen euro voor aanpak circulaire economie

Het nieuwe internationale onderzoeks- en demonstratieproject SYSCHEMIQ krijgt een impuls van 9,6 miljoen euro uit het Horizon Green Deal-programma van de Europese Unie. Dit programma heeft als doel de systeemtransitie naar een circulaire economie in de regio een boost te geven.

SYSCHEMIQ is de eerste concrete uitwerking van het Chemelot Circular Hub-programma met daarin de ambitie van de regio Limburg om de eerste Circular Hub van Europa te worden. Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen is de trekker van het project en vormt samen met SABIC, TNO en de Universiteit Maastricht de kerngroep van het SYSCHEMIQ-consortium. Het nieuwe project loopt vanaf dit jaar tot en met 2025.

Inzamelen, sorteren en recyclen én ontwerpen
De focus ligt enerzijds op het inzamelen, sorteren en recyclen van gebruikt plastic, maar ook op het ontwerpen van kunststof materialen, zodat ze beter kunnen worden gerecycleerd. Naast de technische aspecten van deze transitie worden nadrukkelijk ook de belangen van de burger, lokale en regionale overheden en kennisinstellingen (mbo, hbo, universiteit) meegenomen.

20 partners vanuit praktijk en kennis
In totaal doet een twintigtal partners uit industrie, bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden in Nederland, België en Duitsland mee. Andere Europese regio’s willen graag leren van de opgedane kennis.

Plastic als nieuwe grondstof  hergebruiken
Doel is uiteindelijk het gebruik van olie en gas terug te dringen, onder andere door gebruikt plastic als nieuwe grondstof te hergebruiken. Het projectteam verzamelt en ontwikkelt kennis en test in een blauwdruk wat in een
grotere, grensoverschrijdende regio nodig is om stappen te zetten op het gebied van grondstof- en
energietransitie en voor de manier waarop samengewerkt kan worden.

Meer informatie op de website van Brightlands Chemelot Campus.

 

 

Dit artikel delen:

Menu