Open voor aanvragen: innovatieregeling KIA CE

Onderzoekt of ontwikkelt u innovatieve circulaire producten, processen of diensten? Of wilt u  onderzoek doen, zodat u in een latere fase innovatieve circulaire producten kunt ontwikkelen? Dan kunt u mogelijk subsidie krijgen uit de regeling Kennis en Innovatie agenda – Circulaire Economie (KIA CE).

Praktische informatie

  • Startdatum: dinsdag 5 juli 2022, 09:00 (CET)
  • Einddatum: dinsdag 15 november 2022, 17:00 (CET)
  • De maximale subsidie per project is € 500.000.
  • Totaal budget: € 2.500.000

Markttoepassing 2030
Let op: uw circulaire product, dienst of proces moet uiterlijk in 2030 een eerste markttoepassing hebben in Nederland. U werkt daarbij samen met bedrijven en/of onderzoeksinstellingen. U doet samen industrieel onderzoek of werkt aan experimentele ontwikkeling.

Er zijn 3 typen projecten mogelijk :

  1. Technologisch onderzoek en technologische ontwikkeling gericht op een nieuw of sterk verbeterd product, dienst of proces. Dit moet leiden (waar dat kan) tot een flink lagere kostprijs, in vergelijking met bestaande circulaire producten, diensten of processen;
  2. Onderzoek naar gedrag van consumenten, bedrijfs- of verdienmodellen (of een combinatie hiervan). Deze activiteiten moeten helpen bij de ontwikkeling van het nieuwe product, de dienst of het proces;
  3. Combinatie van 1 en 2.

Subsidiethema’s
Voorstellen die gericht zijn op verschillende productgroepen van de transitie-agenda’s Bouw, Maakindustrie en Consumptiegoederen komen in aanmerking.

Transitieagenda Productgroepen
Bouw Asfalt
Betonnen bruggen en viaducten
Woningen
Kantoren en bedrijfsruimten
Gebouwgebonden installaties
Maakindustrie Hightech Equipment (zoals ((hijs-, hef- en transport)werktuigen; machinebouw; medische devices en productie apparatuur); elektromotoren, generatoren & transformatoren; computers & randapparatuur; communicatie & meetapparatuur)
Wind- en zonneparken
Batterijen
Consumptiegoederen Textiel (inclusief kleding)
Elektrische apparaten
Meubels
Verzorgingsmiddelen (zoals shampoo, cosmetica)
Reinigings- & beschermingsmiddelen (zoals was- & schoonmaakproducten)
Verven en coatings

Voorwaarden
Bekijk alle informatie op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) > Kennis en Innovatie Agenda – Circulaire Economie (KIA-CE) (rvo.nl)

Laat uw projectidee toetsen

Een subsidie aanvragen kost veel tijd. Vraag daarom vooraf en zonder verplichting advies aan over uw projectidee. U vergroot daarmee de slaagkans van uw project. Gebruik hiervoor het projectideeformulier. Een van de RVO- projectadviseurs neemt daarna persoonlijk contact met u op. Hij of zij bespreekt met u uw idee en de kans van slagen hiervan. U heeft dan ook de mogelijkheid om uw idee toe te lichten.

Zoekt u samenwerking?

De programmamanagers van de KIA CE helpen u samenwerkingen op te zetten voor uw project. Zij zijn te bereiken via tender@kia-ce.nl . Wilt u inhoudelijk sparren over uw projectidee (bijvoorbeeld voordat u het laat toetsen door de RVO-adviseurs, zie hierboven)  dan kunt u ook met een van de programmamanagers contact opnemen.

  • ontwerpen voor circulariteit: neem contact op met programmamanager Navied Tavakolly om de mogelijkheden te bespreken> navied.tavakolly@kia-ce.nl
  • Circulaire grondstoffen en processen: neem contact op met programmamanager Esther Zondervan om de mogelijkheden te bespreken > esther.zondervan@kia-ce.nl
  • Vertrouwen, gedrag en acceptatie: neem contact op met programmamanager Bart Volkers om de mogelijkheden te bespreken > bart.volkers@kia-ce.nl

Informatiebijeenkomst 5 september

Op 5 september organiseren RVO en de KIA CE een informatiebijeenkomst voor ondernemers en onderzoeksinstellingen over deze regeling. U hoort meer over de voorwaarden om gebruik te maken van deze subsidieregeling. U kunt bij deze bijeenkomst ook uw projectidee alvast toetsen en andere bedrijven/onderzoeksinstellingen ontmoeten voor mogelijke samenwerking.

Dit artikel delen:

Menu