[call open] KIC Circulaire Economie: vertrouwen, gedrag en acceptatie

Op 21 november 2022 organiseert NWO samen met de KIA CE van 13:00 tot 17:30 uur een live informatie- en matchmakingbijeenkomst voor deze KIC call.

Om tot een circulaire economie te komen, zijn bij alle actoren en stakeholders meer vertrouwen, bredere acceptatie en gedragsverandering noodzakelijk. Om deze veranderingen te versnellen is meer kennis nodig. Daarvoor is de ‘KIC Circulaire Economie: vertrouwen, gedrag en acceptatie’ call gelanceerd.

Doel van de call
Het doel van deze call for proposals is om interdisciplinair onderzoek te stimuleren dat bijdraagt aan het versnellen en het maatschappelijk inbedden van de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Om dat te kunnen realiseren zijn technologische ontwikkelingen zoals de ontwikkeling van circulaire productie- en consumptieprocessen nodig, evenals een beter begrip van mogelijke nieuwe manieren van samenwerken, consumeren en zaken doen.

Call for proposals
De call for proposals ’KIC Circulaire economie: vertrouwen, gedrag en acceptatie‘ valt onder de missie hoofdlijn van het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023. De call is onderdeel van de Integrale Kennis- en Innovatieagenda (KIA) Energietransitie en Duurzaamheid en tot stand gekomen vanuit de deel-KIA Circulaire Economie (KIA CE).

Het subsidieplafond voor deze call for proposals bedraagt in totaal €5.000.000. Binnen deze call for proposals worden naar verwachting maximaal vijf aanvragen toegewezen.

Onderzoeksthema’s
De samenhang tussen nieuwe technologische ontwikkelingen en de maatschappelijke inbedding daarvan kan bij de transitie naar een circulaire economie vanuit twee invalshoeken benaderd worden. Enerzijds zijn er technologische innovaties op het gebied van circulariteit die moeite ondervinden om vanuit een pilotstadium op te schalen. Anderzijds kan onderzoek zich richten op de maatschappelijke veranderingen die nodig zijn en factoren die de maatschappelijke inbedding bevorderen of belemmeren.
Hieruit vloeien de volgende onderzoeksthema’s voort:

  • Nieuwe businessmodellen voor de circulaire economie
  • Vertrouwen tussen en gedragsverandering van stakeholders
  • Systeemanalyses en systeemmodellen

Naast deze onderzoeksthema staan in deze call de impactvolle productgroepen centraal, die geformuleerd zijn in aansluiting op de transitieagenda’s circulaire economie.

>>> Naar de call <<<

Matchmakingsbijeenkomst
Op 21 november 2022 organiseert NWO samen met de KIA CE van 13:00 tot 17:30 uur een live matchmakingbijeenkomst voor de KIC call ‘Circulaire economie: vertrouwen, gedrag en acceptatie’. Onderzoekers worden in de gelegenheid gesteld om hun ideeën te delen met een publiek van onderzoekers, potentiële co-financiers en publiek/private samenwerkingspartners die zich mogelijk bij initiatieven willen aansluiten. Alle hierboven genoemde partijen worden dan ook van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de bijeenkomst.

NWO | Call gelanceerd: KIC Circulaire Economie: vertrouwen, gedrag en acceptatie

Dit artikel delen:

Menu