CircularityCan

Circulaire sandwichpanelen

De huidige lineaire Nederlandse bouwsector gebruikt 40% van onze grondstoffen en creëert 35% van ons afval. De bouw is hiermee een van de sectoren waar een transitie naar een (meer) circulair systeem een enorme positieve impact zal realiseren. Het hergebruik van al toegepaste materialen is hiervoor niet voldoende; in de huidige Nederlandse isolatiemarkt is de vraag naar circulaire isolatiematerialen is op dit moment al 3-3,5x zo groot als het aanbod gerecycled materiaal vanuit bestaande bouw.

Ook met het ontwikkelen van recyclingmethoden voor conventionele bouwmaterialen wordt het gewenste effect niet behaald. Met de productie-uitstoot van de voor de woningbouw- en renovatieopgave benodigde bouwmaterialen zijn de klimaatdoelstellingen al uit beeld verdwenen. Het ontwikkelen en commercialiseren van alternatieven met een lage impact is dus noodzakelijk. Natuurlijke isolatiematerialen gebaseerd op lokale (rest)stromen bieden veel mogelijkheden om circulaire ketens op te zetten en om in de groeiende behoefte te voorzien. Het commerciële aanbod van dit soort materialen is echter nog beperkt.

In het project Circulaire sandwichpanelen wordt een circulaire gevelbekleding en een circulair mycelium isolatiemateriaal ontwikkeld waarmee een circulair sandwichpaneel kan worden ontwikkeld. Alle materialen die gebruikt worden zijn natuurlijke materialen waardoor na gebruik de materialen teruggebracht kunnen worden in de biologische kringloop.

Aan het eind van het project zijn er in ieder geval drie producten ontwikkeld in verschillende fasen van martktrijpheid:

  • Een circulair gevelpaneel dat in 2024 in de markt geïntroduceerd kan worden. De businesscase is hiervan uitgewerkt en de opschaling naar pilotprojecten kan van start gaan.
  • Een circulair isolatiemateriaal van mycelium dat toegepast kan worden als isolatiemateriaal. In 2024 kan de markt hiermee betreden worden. Ook hier is de businesscase uitgewerkt en de opschaling naar pilotproductie is gereed.
  • De projectpartners kunnen samen een circulair sandwichpaneel ontwerpen en beschikken over een duidelijke businesscase waarmee de volgende stap gezet kan worden in de productie van een volledig circulair sandwichpaneel.

Projectpartners zijn: Beyond Wood B.V., Fairm B.V. en Stichting Avans

Dit artikel delen:

Menu