CircularityCan

Circulariteit begint met een goed design

Een circulair product vraagt om een slim ontwerp dat al rekening houdt met het weer beschikbaar maken van componenten aan het einde van de levensduur. Dat vraagt een andere benaderingswijze van de ontwerpers. In dit project wordt een tool ontwikkeld die de ontwerpers helpen om al in een vroeg stadium de juiste keuzes te maken om tot een daadwerkelijk circulair productdesign te komen.

In het project ‘Early-stage environmental decision-making for effective circular product designs’ worden voor ASML, Action en TNO bestaande producten geselecteerd om opnieuw ontworpen te worden met circulariteit in het achterhoofd. Prototypes van de nieuwe ontwerpen worden met behulp van LCA-analyses getoetst op duurzaamheid en de best scorende ontwerpen worden door de projectpartners zelf verder ontwikkeld.

De kennis die bij het redesignen is opgedaan wordt verwerkt in een nieuwe tool voor productontwerpers. Met deze tool kunnen de ontwerpers tijdens het design-proces toetsen of ze de juiste keuzes qua circulariteit maken en eventueel al in een vroeg stadium hun ontwerp bijsturen.

Projectpartners zijn TU Delft, ASML Netherlands B.V., Action Service & Distributie B.V., TNO en Stichting Materials Innovation Institute.

Dit artikel delen:

Menu