CircularityCan

Demoplant voor recyclen van mixed plastic

In de afgelopen jaren is er flink ingezet op het inzamelen van kunststoffen bij consumenten en bedrijven met als doel om deze stromen te recyclen. In Nederland wordt ongeveer 1 miljoen ton plastic afval ingezameld, waarvan volgens TNO circa 30% gerecycled wordt. Slechts de helft van die 30% is van voldoende kwaliteit om te worden ingezet in de plasticcyclus; de ander helft is van lage kwaliteit.

Project: Blue Cycle
Keten: Circulair maken van plastics
Thema: Circulaire grondstofketens en processen
Case: Bouw van een demoplant voor pyrolyse van plastic
Impact: Hergebruik van materialen

Blue Cycle start in april 2021 met de bouw van een demoplant die kunststofafval kan omzetten in bruikbare grondstoffen. Blue Cycle verwerkt kunststofafvalstromen, die momenteel niet hoogwaardig mechanisch gerecycled worden. Deze stromen worden door middel van pyrolyse opgewerkt tot grondstoffen. Pyrolyse is een endotherm proces waarbij koolstofhoudend materiaal wordt ontleed door het te verhitten zonder dat daar zuurstof bij kan komen. Hierbij ontstaat een olie die verder opgewerkt kan worden in een naftakraker tot bouwstenen van plastics. Jaarlijks verwacht BlueCycle 20.000 ton plastic afval om te zetten in 12 miljoen liter olie. Blue Cycle bestaat uit 3 ondernemers met jarenlange ervaring in het opwerken van afvalstromen tot grondstoffen en F√Ľns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE), opgericht om een bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsdoelstelling van Friesland.

De bouw van de fabriek heeft vertraging opgelopen vanwege de stikstofproblematiek. Hierdoor mag de fabriek absoluut geen stikstof uitstoten. Het zoeken van een oplossing kostte tijd. Uiteindelijk heeft BlueCycle in Amerika een apparaat gevonden dat alle stikstof en koolstof afvangt en omzet in nitraten, voedingsstoffen. Algenkweker Omega Green wordt hiervan de afnemer.

Het doel van de inrichting is het produceren van duurzame olie die geschikt is als grondstof voor de productie van kunststoffen of als vervanger van (motor)brandstoffen. De jaarlijkse productie zal 12 miljoen liter olie bedragen.

Leerpunten

– logistiek voor aanvoer van plastics
– omgaan met stikstofproblematiek
– bouwen van een demoplant

Meer weten?

– Website: Home | Blue Cycle – Blue Cycle
– KIA CE Circulaire grondstofketens en processen: contactpersoon Esther Zondervan esther.zondervan@kia-ce.nl

 

 

Dit artikel delen:

Menu