CircularityCan

Met minder materiaal biobased bouwen

Om circulaire bouwmethodes goedkoper te maken dan conventionele alternatieven is het cruciaal om forse materiaalreducties te behalen. Bestaande alternatieven worden structureel overgedimensioneerd, door gebrekkige kennis van materialen en een handmatige werkwijze. Het bestaande 3D modulaire systeem van Sustainer vermijdt deze overdimensionering, maar is niet geschikt voor grote delen van de bouwopgave of de werkwijze van aannemers. Daarom wil het consortium in dit project een nieuw proces ontwikkelen voor het produceren van efficiƫnte bouwdelen, waarin een combinatie van BIM/pointclouddata, generatief ontwerp, engineering automation, productvalidatie en evaluatie wordt ingezet om efficiƫnte bouwdelen op maat te kunnen ontwerpen en produceren.

Er wordt in het project technisch gefocust op de geautomatiseerde engineering van akoestiek, en de toepassing in twee belangrijke bouwdelen die een forse impactreductie kunnen behalen op basis van de vraag van marktpartijen: een geprefabriceerde, circulaire gevel van biobased materialen voor de renovatie van appartementengebouwen en een biobased, circulair alternatief voor de betonnen kant-en-klaarvloer voor nieuwbouwwoningen.

De doelstelling is om na afloop van het project deze werkwijze verder te ontwikkelen en de productcatalogus uit te breiden met verschillende circulaire 2D producten. Daarbij kan toepassen van de kant-en-klaarvloer een CO2-reductie tot wel 25 ton per woning kan bereiken, en de renovatiegevel (door voorkomen sloop-nieuwbouw) tot wel 50 ton per woning.

Projectpartners: Sustainer Homes B.V., VORM Ontwikkeling B.V., Trebbe NoordOost B.V., Technische Universiteit Eindhoven, Level Acoustics & Vibration B.V.

Dit artikel delen:

Menu