CircularityCan

Plastics wassen voor hergebruik

Met een unieke sorteerlijn, met machines op industriële schaal, voert NTCP testen, experimenten en onderzoek uit naar het sorteer- en wasproces om recycling van plastic uit huishoudelijk afval te verhogen en te verbeteren.

Project: Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics (NTCP)
Keten: Kunststoffen en plastics
Thema: Circulaire grondstofketens en processen
Impact: Kennis en onderzoek in sorteerproces om al het plasticafval recyclebaar te maken.

Het Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics (NTCP) is een onafhankelijk test- en ontwikkelcentrum dat zich richt op circulair hergebruik van plastics uit de bulkafvalstromen (huishoudelijk afval en huishoudelijk bedrijfsafval). Het NTCP is eind 2018 opgericht om de circulaire doelstellingen voor plastics te versnellen. De Rijksoverheid, de Provincie Fryslân, stichting Afvalfonds en het Afvalfonds Verpakkingen hebben bijgedragen aan de realisatie van dit unieke het testcentrum.

Om van plastic uit afvalstromen tot goed bruikbaar recyclaat te komen en plastic verpakkingsafval in de kringloop te houden, is nog veel winst te behalen in onder andere het sorteer- en wasproces. Met de testfaciliteit voor die stappen in de circulaire plastic recycling keten, is het NTCP het eerste onafhankelijke testcentrum in Europa met faciliteiten op industriële schaal. De praktische testen en experimenten met échte afvalstromen leveren een structurele dataverzameling op, die stakeholders en opdrachtgevers uit de keten helpt om hun circulaire doelstellingen te versnellen.

Het NTCP is de eerste onafhankelijke test- en onderzoeksorganisatie in Europa met faciliteiten op industriële schaal. We zijn een not-for-profit organisatie (dus zonder winstoogmerk) en werken voor alle partijen in de plastic keten (merkeigenaren, verpakkingsproducenten, sorteerders, recyclers en beleidsmakers).

De sorteerlijn is in mei 2020 in gebruik genomen en we zijn ons aan het voorbereiden om ook een wasinstallatie op industriële schaal te gaan bouwen. Ook deze zal volledig ontwikkeld en toegerust zijn voor testen en onderzoek.

Het NTCP voert toegepaste testen onderzoek uit, denk hierbij aan sorteertesten, karakterisering van afvalstromen, ontwikkeling van sorteer- en was protocollen, technologie evaluaties en procesoptimalisaties. Hiermee verzamelt het NTCP in een gecontroleerde omgeving kwantitatieve resultaten waar klanten direct mee aan de slag kunnen. Daarnaast wordt met de opgebouwde kennis en data over sortering in relatie tot materiaalstromen, processtappen en procesinstellingen samen met de stakeholders in de plastic recycleketen een bijdrage geleverd aan het realiseren van de gezamenlijke circulaire ambities.

Competenties

  • Onafhankelijk testcentrum voor testen onderzoek naar plastic uit bulk afvalstromen (huishoudelijk afval en huishoudelijk bedrijfsafval)
  • Industriële sorteerlijn, volledig toegerust voor testen en onderzoek (capaciteit tot 2000 kg per uur) en toekomstige industriële waslijn
  • Pilot schaal waslijn voor sample voorbereiding
  • Modulair ingericht: elke stap kan individueel doorlopen en bemonsterd worden.
  • Innovatiepositie; mogelijkheid om nieuwe apparatuur of technologieën te evalueren en testen.
  • Meerjarige onderzoeksprogramma’s voor kennisontwikkeling

Meer weten

  • Nationaal testcentrum circulaire plastics NTCP – www.ntcp.nl
  • KIA CE Circulaire Grondstoffen en processen. Contactpersoon Bart Volkers – bart.volkers@kia-ce.nl

Dit artikel delen:

Menu