CircularityCan

Trashure: een draagbaar doek maken van textielafval vezels voor de fashion industrie

I-Did Factory B.V., Haagse Hogeschool en Sympany ontvangen met dit project subsidie vanuit de regeling TSE Industrie CE 2021: Circulaire Economie van de KIA CE  en RVO.

Terwijl de textielafval berg in Nederland groeit, groeit de toepassing van mechanisch gerecyclede vezels nauwelijks mee. Mechanisch gerecyclede vezels van niet-herdraagbare kledingstukken worden daarom nog steeds voor laagwaardige producttoepassingen gebruikt. Ook in de productie van gerecycled vilt zijn er weinig technische verbeteringen toegepast. Met de huidige techniek worden de post-consumer vezels door het vervezelen verkort en verliezen ze aan kwaliteit. De vraag naar en afzetmarkt voor deze vezels is momenteel dan ook klein. Terwijl het de ambitie van de Nederlandse overheid is om in 2030 30% van de textielproducten met gerecyclede vezels te vervaardigen.

Verbetering mechanisch recyclingproces van post-consumer textiel
In het Trashure project wordt daarom, in een consortium, innovatief technologisch onderzoek uitgevoerd naar de verbetering van het mechanisch recyclingproces voor post-consumer textiel. De verbetering heeft tot doel het vervaardigen van hoogwaardig en draagbaar vilten doek, gemaakt van gerecyclede vezels. Dit doek zal bruikbaar zijn als grondstof voor mode producenten, en zo bijdragen aan het hogere doel: het verlagen van de milieudruk van de mode-industrie. Het project draagt bij aan doelstellingen van de KIA-CE regeling omdat het hergebruik van gerecyclede vezels wordt geoptimaliseerd door de mechanische recycling technologie te her ontwikkelen. Er wordt een proces- en systeemanalyse uitgevoerd, wat de afzetmarkt voor deze vezels zal vergroten. Zodoende kan dit project fungeren als voorbeeldproject voor het gebruik van vilt van gerecyclede vezels in de Nederlandse mode- en textielrecycling sector. Door het maken van een aantrekkelijk doek zullen Nederlandse consumenten worden verleid producten te kopen vervaardigd met gerecyclede vezels. Zo dragen consumenten bij aan de transitie naar een circulaire textiel economie.

Nieuw vilt met extra waarde aan gerecyclede textiel
Het textielafval zal, dankzij technische innovaties aan de bestaande vervezel- en verviltlijn van i-did, een tweede leven krijgen in nieuwe, vilten, fashionable modeproducten van hoge kwaliteit. Als eerste stap zal consortiumpartner Sympany verschillende kwaliteitscategorieën van postconsumer textiel inzamelen en sorteren. Na deze selectie zal er door i-did geëxperimenteerd worden met het verbeteren van de lengte en kwaliteit van post-consumer vezels door middel van technische aanpassingen aan het vervezelproces. Hierdoor zal een nieuw textiel vilt kunnen worden ontwikkeld dat geschikt is als doek voor de mode-industrie. Momenteel worden deze vezels alleen toegepast in laagwaardige vilten, zoals voor isolatie doeleinden. Door dit nieuw vilt zal er extra waarde worden toegevoegd aan gerecyclede textiel.

Verdienmodellen
Tegelijkertijd zullen er innovatieve (B2B) verdienmodellen voor het vilt worden uitgedacht en ontwikkeld door de consortiumpartner de Haagse Hogeschool, om de economische duurzaamheid te bewijzen. Vervolgens zal consortiumpartner Ronald van de Kemp (RVDK) vijf tot acht prototypes ontwerpen, testen en produceren van het hoogwaardig vilt. Met deze prototypes zullen we de fashionindustrie de mogelijkheden laten zien en bewijs aandragen dat het hoogwaardige vilt aan ‘mainstream’ doelgroepen verkocht kan worden. Wanneer het project na 2 jaar is beëindigd wordt het hoogwaardige vilt op grotere schaal commercieel ingezet.

Dit artikel delen:

Menu