KIA CE Roadshow – regio Oost

Bent u vertegenwoordiger van een bedrijf of kennisinstelling en werkt u al aan de circulaire economie? En werkt u in, voor of met de provincies Gelderland, Flevoland of Overijssel?  Dan is de KIA CE Roadshow in de regio Oost voor u wellicht interessant!

Samen met partners OostNL, Provincie Overijssel, Provincie Gelderland, Provincie Flevoland, KIEMT, CIRCLES, VNO-NCW Midden-Nederland, PRICE/Gemeente Almere en Horizon Flevoland gaan we graag in gesprek met u!

We bekijken samen de innovatietrajecten die nu in de regio lopen. Waar bent u mee bezig? En andere ondernemers en kennisinstellingen? Waar liggen kansen om samen te werken?

Innovatietrajecten en kennisontwikkeling komen niet vanzelf van de grond. Naast ideeën en samenwerkingspartners is er meestal ook geld nodig. Daarom kijken we ook naar hoe innovatieprojecten en -ideeën in de regio aansluiten bij subsidieregelingen, zoals de innovatieregeling van de KIA CE voor 2022. Ook kunnen we met de input van deze bijeenkomst nieuwe regelingen en initiatieven vormgeven.

Na de bijeenkomst heeft u:

 • …(nóg) beter zicht op wat er in uw regio gebeurt als het gaat om de circulaire economie
 • … samen met de aanwezigen ideeën gedeeld en ontwikkeld voor de circulaire economie
 • … mogelijke samenwerkingspartners gevonden (consortiumvorming; nieuwe consortia of een aanvulling op huidige samenwerking)
 • … zicht op welke (subsidie)regelingen voor uw projecten, ideeën en samenwerkingen interessant zijn (primair gericht op de KIA CE regeling en andere actuele regelingen)
 • … input kunnen geven voor nieuwe regelingen en initiatieven, zodat ze zo goed mogelijk passen bij de ontwikkelingen in de regio

Onderwerpen (wijzigingen voorbehouden)
Gezien de ontwikkelingen in de regio heeft de KIA CE samen met de bovengenoemde partners de volgende onderwerpen geselecteerd, die in ieder geval aan de orde komen op 5 juli.

 • Bouw & Constructie
 • Consumptiegoederen
 • Water
 • Polymeren
 • Biobased alternatieven

Datum: nader te bepalen
Locatie: volgt, uiteraard in de regio Oost

Meer informatie volgt.

Wilt u meer informatie en op de hoogte worden gehouden? 

Laat hier uw gegevens achter.

 

 

 

 

Neem contact op met de KIA CE programmamanager voor deze editie van de KIA CE Roadshow:

Bart Volkers, MMIP 3- Vertrouwen, gedrag en acceptatie, bart.volkers@kia-ce.nl

————-

7 februari: KIA CE Roadshow van start

Op 7 februari 2022 is de KIA CE Roadshow officieel van start gegaan tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie. De KIA CE gaat het land in om regionale ontwikkelingen in de circulaire economie in kaart te brengen en regionale projecten en innovatie landelijk te verbinden. Dat doen we met een roadshow, we gaan de regio in!

Waarom een roadshow?

Veel innovatie en kennisontwikkeling begint in de regio
Regio’s zetten afzonderlijk van elkaar in op verschillende domeinen van de circulaire transitie. Om als KIA CE hierop aan te kunnen sluiten is het belangrijk om op regionaal niveau in kaart te brengen waar het enthousiasme, de lokale ondersteuning en expertise aanwezig is, en waar investeringen plaatsvinden.

Mkb
De KIA CE wil de kennisontwikkeling en innovatie stimuleren op het gebied van de circulaire economie. We verbinden bedrijven, overheden en kennisinstellingen met elkaar. Het mkb is van cruciaal belang in de transitie naar de circulaire economie. Deze bedrijven werken vaak samen met regionale partners. In de regio wil de KIA CE deze bedrijven dan ook ontmoeten om successen en grote vraagstukken te bespreken.

KIA CE
KIA CE wil beter beeld krijgen van wat er in de regio’s speelt en daarbij regionale partijen meer betrekken bij de meerjaren missiegedreven innovatieprogramma’s (MMIP’s). Zichtbaarheid en netwerkontwikkeling bij en met partijen in de regio, alsook het aanhaken van de regio’s bij initiatieven is cruciaal.

 • In kaart brengen van kennis- en innovatieprojecten
 • In kaart brengen van kennis- en innovatievragen en belemmeringen bij circulair ondernemen
 • Regionale successen delen en verbinden
 • Samenwerking bevorderen

Wanneer kunt u ons verwachten?

Op 10 februari is de KIA CE vertegenwoordigd bij de bijeenkomst: Noord Nederland verdient circulair – Week van de Circulaire Economie (deweekvandecirculaireeconomie.nl)

Regio Provincies Verwachte periode
Noord Friesland, Groningen, Drenthe 10-02-2022, week van de CE (deel 1/2)
Noord Friesland, Groningen, Drenthe zomer 2022(deel 2/2)
Oost Overijssel, Gelderland, Flevoland zomer 2022
West Utrecht, Noord-Holland. Zuid-Holland, Zeeland najaar 2022
Zuid Noord-Brabant, Limburg najaar 2022
Nationaal Afsluitend event Week van de CE 2023

Eerder was de KIA CE al op bezoek in Noord-Holland om in gesprek te gaan met mkb en verschillende netwerken in de regio. Lees hier wat daar allemaal voorbij kwam: Terugblik: mkb Noord Holland in gesprek met provincie, Circulair West en Cirkelstad

Wilt u op de hoogte worden gehouden?

Laat hier uw gegevens achter.

 

 

 

 

Neem contact op met de KIA CE programmamanagers

Menu