KIA CE zet in op versnellen en vergroten marktimpact

Vandaag heeft minister Adriaansens van het ministerie van EZK op de Innovatie Expo haar handtekening gezet onder het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC). In het KIC hebben bedrijven, kennisinstellingen en overheden afspraken gemaakt over de inzet op belangrijke innovatiethema’s voor de komende vier jaar. Daarin is ook de bijgestelde koers voor Kennis- en innovatieagenda Circulaire Economie (KIA CE) vastgelegd. Van 2024 tot en met 2027 zetten wij in op het versnellen van innovatieve ontwikkelingen en op het vergroten van de impact op de markt.

De afgelopen jaren zijn er op het gebied van circulariteit grote stappen gezet. Waardevolle innovatieprogramma’s zijn gestart om tot circulaire oplossingen te komen voor bijvoorbeeld kunststoffen en bouwmaterialen. Op beleidsniveau wordt hard gewerkt aan wet- en regelgeving die circulariteit tot de norm maken en steeds meer bedrijven zien circulair werken als een absolute voorwaarde. Ook in het Nationaal Groeifonds wordt circulariteit gehanteerd als beoordelingscriterium voor toekenningen in ronde 4 en 5.

KIA CE wil de ontstane dynamiek verder versnellen. Dit blijven we doen door financiële steun te organiseren aan innovatietrajecten. Daarbij besteden we de komende jaren extra aandacht aan cruciale thema’s die nu nog onderbelicht blijven in innovatieprogramma’s. Denk daarbij aan consumptiegoederen (textiel, meubels, elektrische apparaten en verpakkingen) en kritieke grondstoffen. Ook wordt het creëren van impact op de markt een belangrijk thema voor KIA CE. We komen immers pas echt tot een circulaire economie als er voldoende impact op de markt ontstaat en circulariteit de standaard wordt.

De kern van de nieuwe kennis- en innovatieagenda bestaat uit drie meerjarige missiegedreven innovatieprogramma’s:

  1. Ontwerpen voor circulariteit
  2. Circulaire grondstofketens en processen
  3. Systeemtransitie en acceptatie

Webinar
In januari organiseren wij een webinar om de kennis- en innovatieagenda nader toe te lichten. Ook ontdekt u dan hoe KIA CE u kan ondersteunen bij de ontwikkeling van circulaire innovaties. Interesse om deel te nemen? Stuur ons dan een mailtje zodat we u op de hoogte kunnen houden.

Meer weten?
Lees hier de nieuwe Kennis- en innovatieagenda Circulaire Economie

Dit artikel delen:

Menu