QuickScan Circulaire Businessmodellen voor MKB

Hoe is uw huidige positie op het gebied van duurzaamheid en circulariteit en hoe is dit verwerkt in uw businessmodel? De QuickScan Circulaire Businessmodellen is gemaakt in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om hier een antwoord op te vinden. De QuickScan richt zich eerst en vooral op (bewerkte) grondstoffen en op de doelgroep MKB. De eerste versie is nu beschikbaar en de onderzoekers zijn op zoek naar ervaringen.

Neem de QuickScan door, pas het toe op uw bedrijf en laat weten wat u vindt.

De QuickScan is opgebouwd uit drie delen.

  • Deel 1 geeft achtergrondinformatie over de circulaire economie.
  • Deel 2 bevat een classificatie van circulaire businessmodellen.
  • Deel 3 de feitelijke QuickScan

 

Resultaat voor MKB
Het resultaat van de QuickScan bestaat uit drie delen:

  • een beknopte analyse waar uw organisatie staat als het gaat om duurzaam en circulair ondernemen;
  • het formuleren van uw ambitie voor de komende jaren;
  • een verkenning van het businessmodel dat daar het beste bij past.

30 minuten tot 1 uur
De eerste twee delen kunnen desgewenst overgeslagen worden, ook al zal het dan wat lastiger zijn de vragen van de QuickScan te beantwoorden. Doornemen van alleen de QuickScan kost ongeveer 30 minuten. Alles lezen en de QuickScan doen neemt ongeveer een uur in beslag.

Feedback geven
Na het invullen van de QuickScan stellen de onderzoekers feedback op prijs. Hiervoor is een korte enquête gemaakt. Hiermee willen we helder krijgen of en in hoeverre de QuickScan aansluit op behoeften en verwachtingen. Uw antwoorden zijn dus belangrijk om de QuickScan zo nodig bij te schaven.

Download de QuickScan CBM (Word-bestand)

Klik hier voor de enquête

 

Dit artikel delen:

Menu