Subsidie Circulaire Ketenprojecten opent 1 april

Vanaf 1 april 2021 tot en met 30 september 2021 zal de subsidieregeling Circulaire Ketenprojecten geopend zijn.
De subsidie is bedoeld voor ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) die een circulair product of dienst willen ontwerpen, of processen of businessmodellen circulair willen organiseren. De subsidie is maximaal € 20.000 per mkb-ondernemer in een circulair ketensamenwerkingsverband en bedraagt 50% van de subsidiabele kosten van u als ondernemer. Het gaat daarbij om eigen kosten en de kosten om een procesbegeleider in te huren.
De regeling is niet toegankelijk voor het grootbedrijf of kennisinstellingen. Er is maximaal € 4,5 miljoen beschikbaar voor 2021. De voorwaarden staan op de website van RVO.

Dit artikel delen:

Menu