Subsidieregeling KIA CE opent op 7 mei

Vanaf 7 mei is de nieuwe subsidieronde van de Kennis- en Innovatieagenda Circulaire Economie geopend voor de ontwikkeling van circulaire producten, diensten en processen. In totaal is er 2,5 miljoen euro steun beschikbaar voor ontwikkelingen binnen de maakindustrie en voor consumptiegoederen. Op 16 mei is er een informatiebijeenkomst.

We verbruiken op dit moment veel meer grondstoffen dan de aarde kan produceren. Op termijn is dit niet houdbaar en daarom moeten we de transitie maken naar een circulaire economie waarin grondstoffen optimaal worden ingezet en hergebruikt. De Kennis- en Innovatieagenda Circulaire Economie (KIA CE) stimuleert de ontwikkeling van kennis en innovatie die nodig is om tot een circulaire economie te komen. Eén van de middelen daarbij is de subsidieregeling KIA CE.

2,5 miljoen voor circulaire maakindustrie en consumptiegoederen
Tussen 7 mei en 15 augustus is de vierde tender van deze regeling geopend. In totaal is er 2,5 miljoen euro budget beschikbaar voor de ontwikkeling circulaire producten, processen en/of diensten. Daarbij gaat het om technologisch onderzoek en ontwikkeling van nieuwe of sterk verbeterde producten, diensten en processen en om onderzoek naar consumentengedrag, bedrijfs- of verdienmodellen. De regeling is geopend voor twee productgroepen:

  • Maakindustrie: kapitaalgoederen, elektrolysers en batterijen voor licht elektrisch vervoer
  • Consumptiegoederen: elektrische en elektronische apparaten, meubels, textiel en niet-plastic verpakkingen en wegwerpproducten

Informatie- en matchmakingbijeenkomst
Op 16 mei vindt in Amersfoort een informatiebijeenkomst waarin de regels en voorwaarden van de subsidieregeling worden uitgelegd en waarin de deelnemers hun projectidee kunnen laten toetsen. Ook is de bijeenkomst een mooie gelegenheid om samenwerkingsverbanden te ontwikkelen met andere bedrijven en onderzoeksinstellingen.

Meer informatie

Dit artikel delen:

Menu